Studujte obor Cestovní ruch a turismus na Panevropské univerzitě

Panevropská univerzita nabízí širokou škálu studijních programů, které jsou zaměřeny na přípravu kvalifikovaných odborníků pro různé profesní oblasti. Mezi jedny z nejžádanějších programů patří bakalářské studium v oboru cestovní ruch a turismus. Tento program je navržen tak, aby studentům poskytl jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru.

Studium v oboru Cestovní ruch a turismus

Cíle studijního programu

Cílem bakalářského studijního programu v oboru Cestovní ruch a turismus je připravit studenty na práci v různých segmentech turismu. Absolventi tohoto programu mohou nalézt uplatnění v cestovních kancelářích, hotelovém a restauračním managementu, nebo ve vyšších pozicích středních a velkých podniků.

Obsah a struktura programu

Program zahrnuje klíčové předměty, jako jsou  ekonomie, technika turistických služeb a podniková ekonomika. Tyto obory jsou základem pro porozumění managementu, marketingu, obchodnímu právu, psychologii a sociologii. Studenti rovněž studují dva cizí jazyky, přičemž mohou vybírat z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny.

Praktické dovednosti jsou zdokonalovány prostřednictvím předmětů zaměřených na lidské zdroje, finance, účetnictví a informační technologie. Tento komplexní přístup zajišťuje, že absolventi budou dobře připraveni na vstup do profesionálního světa.

Forma studia a délka programu

Bakalářské studium v oboru cestovní ruch a turismus je nabízeno jako prezenční forma studia v Praze. Standardní délka studia je tři roky, přičemž výuka začíná v zimním semestru, tedy v září každého roku.

Kombinované studium

Kromě prezenční formy je na některých oborech Panevropské univerzity také možnost kombinovaného studia, které umožňuje kombinovat studium s prací. Tento flexibilní formát je ideální pro ty, kteří již působí v praxi, ale chtějí dále rozvíjet své znalosti a dovednosti.

Uplatnění po ukončení studia

Absolventi bakalářského studijního programu v oboru cestovní ruch a turismus mají široké spektrum možností uplatnění. Mohou pracovat ve vedení cestovních kanceláří, v hotelovém a restauračním managementu, nebo zastávat manažerské pozice ve středních a velkých podnicích.

Studium na Panevropské univerzitě, zejména v oboru cestovní ruch a turismus, představuje ideální volbu pro ty, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání a praktické dovednosti pro uplatnění na dynamickém trhu práce. S možnostmi prezenčního i kombinovaného studia univerzita nabízí flexibilitu a špičkové vzdělání, které otevírá dveře k úspěšné kariéře.

notebook, hand, pen
Studujte obor Cestovní ruch a turismus na Panevropské univerzitě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *