Jak hledat v registru dlužníků

Centrální registr dlužníků pomáhá věřitelům při prevenci proti vzniku pohledávky vůči neplatiči.

Registr dlužníků pomáhá i neplatičům včas získat informace o vzniklém dluhu!

Výpisy z registru dlužníků slouží jako informativní doklad, který dlužníka informuje o nahlášených závazcích.

Výpisy o bezdlužnosti jsou po ověření účtu poskytovány zdarma.

Registr dlužníků od roku 2004 zprostředkovává dobrovolnou výměnu informací mezi dlužníkem a věřitelem, nebo obchodními partnery.

Informace o dlužnících jsou dostupné za dobu 16 let více jak 3000 subjektům státní správy a jsou součástí při vyhodnocování trestných činů protikorupční linkou.

Registr dlužníků svou existencí pomáhá vyměňovat zkušenosti o firmách i OSVČ.

Centrální registr dlužníků není nositelem a ani vlastníkem zadaných informací prostřednictvím uživatelských účtů a nemůže tak odpovídat za jejich obsah.

Uživateli systému mohou být fyzické osoby, právnické osoby včetně bank, splátkových firem, firmy se státní účastí a samotné státní orgány. Systém je postaven na principu dobrovolnosti a svobodné směny informací mezi subjekty.

Uživatel, který ověří svou totožnost, může díky monitoringu nově sledovat své závazky zdarma prostřednictví služby „Moje závazky“.

Centrální registr dlužníků je díky veřejně dostupným informacím na doméně, https://centralniregistrdluzniku.cz tou nejlepší pomůckou pro občany a firmy v době finanční krize.

Pozor na předlužení! Díky registru může POLICIE České republiky odhalit řadu trestných činů.

Další registry na trhu CBCB a CNCB

Na Českém trhu jsou také další soukromé registry dlužníků např. CBCB a CNCB, které data svých klientů spravují v Itálii prostřednictvím společnosti CRIF.

Většina informací v těchto registrech jsou neveřejné a jejich kontrola ze strany státní správy může být komplikovaná.

Na síti internet k těmto registrům nejsou dostupné základní informace, z kterých lze dohledat, kam plynou stovky milionů z obchodu s informacemi a kdo dohlíží nad správou vysoce citlivých dat, které v případě zneužití mohou mít pro subjekt fatální následky.

V nastupující finanční krizi lze často vypozorovat spory mezi registry, kdy některé z nich se snaží ovládnout trh s informacemi – pomoci nekalých praktik a politického lobby.

První obětí sporů se stala Centrální evidence exekucí, kterou se snaží vládnoucí strany přenést pod křídla státu za účelem získání informací o dlužnících v exekuci.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *