Jak na převod nemovitosti v rodině

Řešíte převod nemovitosti v rodině a neznáte vhodný právní postup? Rychlou právní radu poskytne článek advokátky projektu pravnipomoconline.cz.

Převod nemovitosti v rodině

Ideální právní řešení převodu nemovitosti v rodině je zpravidla darování. K darování nemovitosti v rodině postačuje darovací smlouva a podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí. Darovací smlouva musí kromě označení dárce a obdarovaného obsahovat zejména přesné a správné vymezení nemovité věci a závazek stran k darování. Podpisy na darovací smlouvy je nutné úředně ověřit.

Darování v rodině je obvykle osvobozeno o daně, když se jedná o dar:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Právo na dožití dárce v nemovitosti

Dárce v rámci převodu nemovitosti v rodině si obvykle přeje užívat nemovitost také po jejím darování. K zajištění tohoto práva dárce se zřizuje věcné břemeno dožití, a to již v rámci darovací smlouvy a návrhu na vklad na katastr.

Přečtěte si také:  Kuchyňské dřezy - ozdoba i ryze praktická věc

K posílení právní ochrany dárce k užívání nemovitosti po jejím darování rovněž doporučuji vedle věcného břemene dožití také zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, které lze také zapsat jako věcné právo do katastru. Tento právní institut chrání dárce tak, že obdarovaný jako nový vlastník nemovitosti není oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost například převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem.

V rámci darovací smlouvy lze také vymezit další práva a povinnosti dárce a obdarovaného po darování vztahující se například k hrazení oprav, údržby, služeb a rozdělení konkrétních částí nemovitosti k užívání pro dárce a pro obdarovaného.

Náklady na darování nemovitosti

Převod nemovitosti v katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 2.000,- Kč. Ověření podpisů je v řádech desetikorun. Na internetu lze dohledat řadu vzorů darovací smlouvy s různou mírou právní kvality. Sepsání darovací smlouvy a návrhu na vklad doporučuji přenechat advokátovi ke správnému vymezení nemovité věci a věcného břemene anebo zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti.

Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu www.pravnipomoconline.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.