Mateřská dovolená a porodné 2012

Se začátkem nového roku 2012 došlo k celé řadě velkých změn v systému státní sociální péče. Sociální dávky budou od začátku roku 2012 nově řešit i úřady práce, kam se přesunula část agendy se sociálními dávkami. Dále vstoupilo v platnost nařízení vlády, kterým se zvyšuje životní minimum i existenční minimum. Tyto dvě částky se již od roku neměnili. Vzhledem ke zvýšení DPH, i vzhledem k postupné inflaci v předchozích letech byly od 1. 1. 2012 obě částky zvýšeny o 9%.

Přídavky na dítě a porodné 2012

Tato změna životního a existenčního minima neovlivňuje jenom samotné dávky hmotné nouze, ale i další sociální dávky. Podle toho, jaké je životní minimum rodiny, se totiž přiznává nárok i na které další sociální dávky. Platí to třeba i pro přídavky na dítě. Tam je stanoveno, že pokud má rodina příjmy nižší, než 2,4 násobek životního minima, má nárok i na přídavky na dítě. To samé pak platí i pro porodné. Porodné 2012 tak může získat více rodin. Sice stále platí, že nárok na porodné vzniká pouze při narození prvního dítěte. Vzhledem k posunu hranice (také 2,4 násobek životního minima) jej ale může získat více rodin, které čekají prvního potomka (potomky).

Mateřská dovolená a porodné 2012

Mateřská dovolená a porodné 2012

Rodičovská a mateřská dovolená 2012

Další změny od začátku rok 2012 se dotýkají i mateřské a rodičovské dovolené. Zde se mění hned několik věcí. Jak již bylo zmíněno výše, pokud žena čeká první dítě a její příjmy (resp. její příjmy a příjmy dítěte) nepřesahují 2,4 násobek životního minima, má nárok na porodné.

Mění se i podmínky získání mateřské dovolené. Zatímco dříve měla žena nárok na mateřskou dovolenou (resp. dávky peněžité pomoci v mateřství, neboli PPM), pouze pokud splnila podmínky (účast na nemocenském pojištění). Mateřská dovolená 2012 v tomto zavádí jednu změnu. Nově postačí, pokud bude podmínky splňovat alespoň jeden z rodičů dítěte. Takže pokud matka dítěte podmínky nesplňuje ale otec ano, nárok na mateřskou dovolenou vznikne.

Několik změn proběhlo i u rodičovské dovolené. Nově, od začátku roku 2012, dochází ke sjednocení částek, které jsou vyplaceny u jednotlivých variant rodičovské dovolené. Nyní tedy bez ohledu na zvolenou délku rodičovské dovolené dostanete v konečném součtu stejné množství peněz. Je také možné libovolně měnit délku čerpání rodičovské dovolené (dříve bylo nutné zvolit si jednu ze tří variant hned na začátku bez možnosti další změny).